Wydawnictwa naukowe

Największym wydawnictwem naukowym w Europie jest brytyjskie przedsiębiorstwo The Knowledge. Wydawnictwo rozpoczęło działalność w 1880 roku, natomiast jego siedziba zlokalizowana jest w stolicy Wielkiej Brytanii, Londynie. Przedsiębiorstwo jest spółką założoną przez czwórkę brytyjskich naukowców- fizyka, historyka, biologa i matematyka. Początkowo twórcy skupili się na wydawnictwie książek związanych z tymi dziedzinami, w których sami się specjalizowali. Po kilku latach rozszerzyli jednak swoją działalność także na inne działy nauki. Aktualnie każdego roku The Knowledge wydaje ponad 1000 nowych tytułów. Wśród nich można znaleźć na przykład książki z zakresu anatomii, geologii, historii sztuki, filozofii oraz prawa. The Knowledge kieruje swoją ofertę przede wszystkim do naukowców, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy, jednak wydaje także książki dostosowane do potrzeb osób, które nie zajmują się zawodowo nauką.

open-book-981405_1920

Drugim pod względem wielkości wydawnictwem naukowym jest Connaissance, czyli przedsiębiorstwo zlokalizowane w Paryżu, które rozpoczęło działalność w 1899 roku. Założycielem tego wydawnictwa był jeden z najlepszych ówczesnych profesorów nauk humanistycznych, natomiast obecnie znajduje się ono w rękach jego potomków. Oferta wydawnictwa jest bardzo obszerna i zróżnicowana. Connaissance wydaje między innymi książki z zakresu historii, historii sztuki, filologii klasycznej, filozofii, anatomii, chemii, fizyki i astronomii. Rocznie przedsiębiorstwo wydaje około 800 nowych tytułów.