Największe wydawnictwa w Europie
Wydawnictwa religijne

Wydawnictwa religijne

Największym w Europie wydawnictwem religijnym jest Ecclesia, czyli  watykańskie przedsiębiorstwo, które zostało utworzone w 1880 roku. Wydawnictwo założyła siostra zakonna wraz ze swoim bratem, historykiem badającym dzieje chrześcijaństwa i Kościoła Katolickiego. Warto zwrócić uwagę na to, że wśród 700 wydawanych co roku tytułów znajdują się nie tylko książki poświęcone religii katolickiej. Wydawnictwo jest otwarte na współpracę z chrześcijanami innych wyznań, a także z osobami nie wyznającymi chrześcijaństwa, które postanowiły zająć się badaniem tej religii i jej historii. Na uwagę zasługują między innymi prace, których autorami byli sami twórcy wydawnictwa. Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat początków chrześcijaństwa, a jednocześnie umożliwiają lepsze poznanie prawa kościelnego i kościelnych obrzędów.

Kolejnym bardzo dużym wydawnictwem religijnym jest angielskie przedsiębiorstwo The Heaven. Wydawnictwo zostało utworzone w 1946 roku przez małżeństwo religioznawców. Wydaje książki związane nie tylko z religią chrześcijańską. W ofercie dostępna jest literatura poświęcona na przykład buddyzmowi, hinduizmowi i judaizmowi. Na szczególną uwagę zasługują książki poświęcone początkom poszczególnych religii, a także wzajemnym relacjom pomiędzy ich wyznawcami. Każdego roku The Heaven wydaje prawie 500 nowych tytułów, wśród których nie brakuje prac debiutantów. Wydawnictwo jest bowiem otwarte na współpracę z młodymi naukowcami oraz wszystkimi osobami, które zdecydowały się na wydanie pierwszej książki.